YH-HJELP

YH-HJELP

0
YH-HJELP er laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger på norsk. Rengarket bygger på IH-STAT og er tilpasset NS-EN 689.

Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede...

0
Håndtering av måleverdiene utenfor analysen eller instrumentets rapporteringsgrense, eller der hvor vi manlger data (avkortede datasett).

Er yrkeshygieniske måledata log-normalfordelt ?

0
De fleste datasett med yrkeshygieniske målinger som har blitt studert har vist seg å være skjevfordelte.

«HEG» eller «SEG»?

0
Gruppe av arbeidere som har den samme generelle eksponeringsprofilen for kjemikalie(er) på grunn av likhet i oppgave eller eksponering.

Verktøy for YH statistikk og eksponeringsvurdering

0
EMKG-Expo-Tool https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Hazardous-substances/REACH-assessment-unit/EMKG-Expo-Tool.html ExpoStats https://www.expostats.ca/site/en/tools.html Industrial Hygiene Data Analyst IH Data Analyst – EASi (easinc.co) Hygienist HYGINIST 4.4 product information (tsac.nl) AIHAs verktøy Se egen artikkel