Program for bruk av åndedrettsvern

Last modified: 20. March 2023
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

Et «Program for bruk av åndedrettsvern» er et systematisk sett med prosedyrer og retningslinjer som sikrer riktig valg, bruk, vedlikehold og håndtering av åndedrettsvern for å beskytte arbeidstakere mot farlige stoffer og forurensninger.

Elementene i et slikt program kan variere avhengig av arbeidsforholdene og de spesifikke farer som arbeidstakerne står overfor. Men generelt vil et godt program for bruk av åndedrettsvern inneholde følgende elementer:

Program for bruk av åndedrettsvern
Program for bruk av åndedrettsvern (Illustrasjon: Hans Thore Smedbold)

Risikovurdering Identifisere og evaluere potensielle luftforurensninger og arbeidsplassfarer som krever bruk av åndedrettsvern.

Valg av åndedrettsvern – Velge riktig type åndedrettsvern og filter basert på risikovurderingen og arbeidsplassens- og arbeidsoppgavenes krav. Viktig å huske å ta hensyn til annen samtidig bruk av åndedrettsvern og behov for audiovisuell kommunikasjon. Se «Valg av åndedrettsvern» (Presentasjon fra Årskonferansen i 2012. NB! Noe av informasjonen er utdatert).

Begrensninger i brukstid (inkl. medisinsk vurdering) – Bruk av åndedrettsvern påfører arbeidstakerne en ekstra belastning (se også «Begrensing i brukstid av åndedrettsvern»). Det er derfor viktig sikre at arbeidstakerne som blir pålagt å bruke åndedrettsvern ikke har noen helsemessige begrensninger som kan påvirke deres evne til å bruke åndedrettsvern sikkert og effektivt.

Tetthetstesting – Utføre tetthetstesting for å sikre at åndedrettsvernene passer riktig og gir nødvendig beskyttelse.

Opplæring og informasjon – Tilby opplæring og informasjon til arbeidstakere om korrekt bruk, vedlikehold, lagring og skifting av åndedrettsvern og filtre. Viktig å inkludere informasjon om når og hvor åndedrettsvern må benyttes og hvor lenge etter bruk, f.eks. det er sveiset eller sprayet, det må benyttes.

Vedlikehold og rengjøring Etablere prosedyrer for regelmessig rengjøring, desinfisering, inspeksjon og vedlikehold av åndedrettsvern.

Filterskifte – Utarbeide rutiner for bytte av filtre basert på arbeidsforhold, eksponering og produsentens anbefalinger. Rutinen bør ta utgangspunkt i risikovurderingen som er gjennomført. Se «Brukstid for gass- og dampfiltre».

Evaluering Overvåke og evaluere programmet for bruk av åndedrettsvern regelmessig for å sikre at det er effektivt og oppdateres etter behov.

Nødsituasjoner – Etablere prosedyrer for nødsituasjoner som kan kreve bruk av åndedrettsvern, som gasslekkasjer eller brann.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 138
X