Occupational Hygiene Solutions AS (OHS)

Last modified: 8. December 2020
Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

Occupational Hygiene Solutions AS (OHS) ble etablert i 2004 av Hans Thore Smedbold. OHS var et konsulent selskap som leverte konsulent tjenester, kurs, verktøy og utviklingstjenester innen yrkeshygiene i Norge. OHS var det største private selskapet innen dette segmentet i Norge.

Selskapets første ansatte var Niri Orlien og besto av mer enn 20 spesialister på yrkeshygiene og arbeidsmiljø. Selskapets visjon var å bidra til å beskytte oppdragsgivers ansatte ved å forbedre arbeidsplassen og organiseringen av arbeidet. Selskapets kjernekompetanse var kjemisk, fysisk og biologisk eksponering, ergonomi og risikovurderinger. OHS utviklet i samarbeid med norsk oljenæring risikovurderingsverktøyene: ChemiRisk, NoiseRisk og ErgoRisk.

Hovedkontoret lå i Stavanger med avdelinger i Trondheim, Oslo og Bergen. OHS ble i 2011 del av Proactima AS.

Kilde: Wikipedia

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 109
X