Grenseverdier for utvalgte diisocyanater

Last modified: 14. February 2023
Du er her:
Estimated reading time: 1 min

I tabellen nedenfor er sammenstilt norske og tyske grenseverdier for et utvalg valige diisocyanater. For fullskift (8-timer) er grenseverdiene like. På grunn av diisocyanatenes sensibiliserense egenskaper, er korttidsgrenseverdien (15 minutter gjennomsnitt) i Tyskland for diisocyanter satt lik fullskiftsgrenseverdien. I tillegg er det innført strenge takverdier. En takverdi tolkes i Tyskland som gjennomsnitt over 1 minutt.

Tabell: Grenseverdier for utvalgte isocyanater

AgensLandFullskift (8-timer) Korttid (15 min) Takverdi 
ppmmg/m3ppmmg/m3ppmmg/m3
-NCO, alleFinland   0,035  
Sveits0,0050,020,0050,02  
DiisocyanaterNorge0,005 0,01   
Heksametylendiisocyanat (HDI)Norge0,0050,035    
Tyskland0,0050,0350,0050,0350,010,07
Isoforondiisocyanat (IPDI)Norge0,0050,045    
 Tyskland0,0050,0460,0050,0460,010,092
Nafalendiisocyanat (NDI)Norge0,0050,04    
Tyskland, AGS0,0050,050,0050,05 0,1
Toluendiisocyanat (TDI)Norge0,0050,035    
Tyskland, DFG0,0010,0070,0010,0070,0050,035
Tyskland, AGS0,0050,0350,0050,0350,020,14
 ACGIH0,001 0,005   
Metylendifenyldiisocyanat (MDI)Norge0,0050,05    
Tyskland0,0050,050,0050,05 0,1
Disykloheksylmetan-4,4′-diisocyanat (HMDI)Norge0,0050,05    
Monoisocyanater       
Metylisocyanat (MIC)Norge0,020,05    
Tyskland0,010,0240,010,024  
Etylisocyanat (EIC)Belgia0,020,060,060,17  

Tyskland, DFG: MAK kommisjonen

Tyskland, AGS: Offisielle tyske grenseverdier

Tyskland: DFG og AGS grenseverdier er like

For toluendiisocyanat (TDI) har MAK kommisjonen satt en grenseverdi som er fem ganger lavere (0,001 ppm), med en takverdi som er lik grenseverdien for TDI i Norge (0,005 pppm). ACGIH har satt TLV verdi for TDI på 0,001 ppm og en STEL verdi på 0,005 ppm. TDI er også kreftmerket.

Forklaring forkortelser

ForkortelseCAS nrNavn
MDI101-68-8Metylendifenyldiisocyanat
PMDIPolymeric MDI
TDI584-84-9, 91-08-72,4-toluendiisocyanat
2,6-toluendiisocyanat
HDI822-06-0Heksametylendiisocyanat
IPDI4098-71-9Isoforondiisocyanat
NDI3173-72-6Nafalendiisocyanat
HMDI5124-30-1Disykloheksylmetan-4,4′-diisocyanat
MIC624-83-9Metylisocyanat
EIC109-90-0Etylisocyanat
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 684
X