juni, 2021

02jun09:0012:00NYF WEBINAR - STØV

Detaljer

Kartlegging og vurdering av støveksponering opptar mye av hjernekapasiteten til yrkeshygienikere. Vurderinger både i forkant og etterkant av en undersøkelse er ofte krevende. Bruk og valg av rett(e) grenseverdi(er) er vanskelig og ikke alltid selvsagt. NYF ønsker med dette webinaret å sette fokus på støv som problematikk og gå litt i dybden på noen vanlige problemstillinger i vår heller støvete hverdag.

Tidspunkt

(Onsdag) 09:00 - 12:00

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X