Home Temaer Eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll

Om kontroll av eksponering

Trykkluft

Trykkluft skal være fri for forurensninger, lukt og smak

0
Trykkluft fra fyllingsanlegget for bruk i åndedrettsvern (også kalt pusteluft) skal være fri for forurensninger, lukt og smak. Dette krever kontinuerlig overvåking og jevnlig...

Helsepersonell og andre ansatte i helsetjenen smittet på jobb av SARS-CoV-2

0
Kontroll av eksponering for SARS-CoV-2 for ansatte på helseinstitusjonene våre er trolig ikke god nok.
X