Yrkeshygienikeren (fagblad)

    “Yrkeshygienikeren” er medlemsbladet til Norsk Yrkeshygienisk Forening. Bladet har utkommet regemessig siden 1987. En oversikt over tidligere fagartikler kan finnes på Oria (bibliotektjeneste for fagbører og artikler). Mer informasjon om “Yrkeshygienikeren” på NYF sine sider.