yrkeshygiene

    Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til “å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko“. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere (NYF).

    Internasjonalt er yrkeshygiene definert mye bredere. Et eksempel er IOHA (den internasjonale yrkeshygiene foreningen) som definerer yrkeshygiene som «å forutse, identifisere, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig»

    I de amerikanske yrkeshygiene foreningene (AIHA og ACGIH) er blant annet ergonomi og ytre-miljøhygiene sentrale deler av det yrkeshygieniske fagområdet.