yrkeshygiene

    Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til «å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko«. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere.

    Den Internasjonale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA) har definert yrkeshygiene mye bredere. I hht. IOHA omfatter yrkeshygiene «å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig» (IOHA)

    I de amerikanske yrkeshygiene foreningene (AIHA og ACGIH) er blant annt ergonomi og miljøhygiene sentrale deler av det yrkeshygieniske fagområdet.