varians

    Differensen mellom observert verdi og gjennomsnitt for alle observasjonene, kvadrere disse differensene og dividere summen av dem med antall individer.

    Varians for et utvalg av målinger:

    (1)   \begin{equation*}    varians = \sigma^2 = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {x_i - \bar x} \right)^2 } }{n-1}\end{equation*}