eksponeringsmålinger

    Eksponeringsmålinger er målinger eksponering for en person eller gruppe av personer. I hht. NS-EN 689 er skal eksponeringsmålinger utføres for sammenlignbart eksponerte personer (SEG).

    Målingene vil som regel kun beskreve et utvalg av eksponerte dager. Statistiske metoder benyttes derfor får å estimere eksponeringen til en person eller gruppe av personer.