totalstøv

    Totalstøv er et begrep som er innarbeidet i sammenheng med arbeidsmiljømålinger, og er den fraksjonen som måles med en såkalt totalstøvkassett. Den såkalte totalstøvkassetten er tradisjonelt blitt brukt ved de fleste eksponeringsmålinger i Norge. I dag er fortsatt mange norske grenseverdier basert på bruk av ”totalstøvkassetten”. Det mest vanlige er å bruke en lukket SKC 37 mm kassett med en prøvetakingshastighet på 2 l/min.

    Se artikkel om “støv”