torakal fraksjon

    Torakal (støv) fraksjon er massefraksjonen av inhalerbare partikler som kan passere nese og munn. Se artikkel om “støv”.