silisiumsyklusen

    Forholdet mellom de seks viktigste kildene til silika. Akvatisk (vannløselig) silika er oppløst silika som finnes i hav, innsjøer og elver, så vel som i silisiumdannende marine organismer. Litogent (mineralsk) silika kommer fra ulike silikatmineraler i jordskorpa. Pedoget silika finnes i jord og dannes fra litogent silika, fra nedbrytning av planter og animalsk avfall. Et eksempel er opal som er en mineralliknende substans, men  som mangler en indre regelmessig gjennomgående krystallstruktur. Zoogent silika finnes hos dyr som spiser silika gjennom planter eller annen type fôr. Fytogent silika er silika som genereres av planter ved opptak av kiselsyre fra jord. Antropogent silika er syntetisk silika som er laget av mennesker og avfall fra denne produksjon. Et eksempel er nano produkter av syntestisk amorf silika (SAS NP). Antropogent silika nedbrytes til løselig silika som igjen inngår i naturens silisiumsyklus.

    Kilde: Croissant, J. G., Butler, K. S., Zink, J. I. & Brinker, C. J. (2020). Synthetic amorphous silica nanoparticles: toxicity, biomedical and environmental implications. Nature Reviews Materials, 5(12), 886-909. https://doi.org/10.1038/s41578-020-0230-0