samtidig kjemisk eksponering

    Eksponering som skjer enten samtidig (blandingseksponering) eller etter hverandre i løpet av en arbeidsdag.