samtidig eksponering

    Ved vurdering av eksponering opp mot grenseverdi vil samtidig eksponering være eksponering som skjer enten samtidig (blandingseksponering) eller etter hverandre i løpet av en arbeidsoppgave eller arbeidsdag.