sammenlignbar eksponert gruppe (SEG)

    Sammenlignbar eksponert gruppe (SEG) er en gruppe av arbeidere som har den samme generelle eksponeringsprofilen for eksponeringen som studeres på grunn av likheten og hyppigheten av oppgavene de utfører, materialene og prosessene de arbeider med, og likheten i måten de utfører oppgavene på.

    En gruppe kan bestå av en eller flere arbeidstakere og en arbeidstaker kan være med i flere grupper.

    Kilde: Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/slik-gjor-du/detaljert-undersokelse/