Respiratorisk minuttvolum

  Respiratorisk minuttvolum, også kjent som minuttventilasjon, er mengden luft som pustes inn og ut av lungene per minutt. Dette kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert kjønn, alder, fysisk form og aktivitetsnivå. Tallene som presenteres her er omtrentlige gjennomsnitt og kan variere mellom individer.

  Ved hvile:

  Voksen kvinne: Minuttventilasjonen ligger vanligvis mellom 6 og 8 liter per minutt (l/min). Dette oppnås gjennom en respirasjonsfrekvens på 12-20 pust per minutt og en tidalvolum (mengden luft som pustes inn og ut per pust) på omtrent 500 milliliter.
  Voksen mann: Minuttventilasjonen ligger vanligvis også mellom 6 og 8 liter per minutt (l/min). Menn har en tendens til å ha litt større tidalvolum enn kvinner, men forskjellen er ikke betydelig.


  Ved moderat belastning:

  Under moderat belastning, som for eksempel rask gange eller jogging, kan minuttventilasjonen øke betydelig for både kvinner og menn. Dette skyldes økt oksygenbehov og karbondioksidproduksjon under aktivitet.

  Voksen kvinne: Minuttventilasjonen kan øke til 40-50 l/min.
  Voksen mann: Minuttventilasjonen kan øke til 50-70 l/min.


  Ved høy belastning:

  Under høy belastning, som intens trening eller idrettskonkurranser, vil minuttventilasjonen øke ytterligere.

  Voksen kvinne: Minuttventilasjonen kan nå opp mot 60-70 l/min.
  Voksen mann: Minuttventilasjonen kan nå opp mot 80-100 l/min.