respirabel fraksjon

    Respirabel (støv) fraksjon er massefraksjonen av inhalerbare partikler som kan trenge ned til de terminale bronkiolene og lungeblærene i lungene. Se artikkel om “støv”.