rapporteringsgrense

    rapporteringsgrense kan være nedre og øvre kvantifiseringsgrense for en analysemetode eller direktevisende instrument