pustesone

    Pustesonen er definert som en sone 30 cm fra nese og munn. I hht. NS-EN 1540 ansees pustesonen å være innenfor eventuelt åndedrettsvern som benyttes. I Norge har vi tradisjon for å vurdre pustesonen å være utenfor eventuelt åndedrettsvern.