periodiske målinger

    periodiske målinger er kontrollmålinger for å overvåke eksponeringen etter at det er gjennomført forundersøkelse eller detaljert undersøkelse. Hyppighet av periodiske målinger avhenger av resultatene fra tidligere undersøkelser. For utfyllende informasjon om “periodiske målinger” se Arbeidstilsynet veiledning om vurdering av eksponering.