OHS

    På engelsk benyttes forkortelsen bl.a. for «Occupational Health and Safety» eller på norsk «Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø». OHS var også kortnavnet på «Occupational Hygiene Solutions AS».