Norsk Yrkeshygienisk Forening

    Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) ble stiftet 1985 og er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger.

    NYF har definert “yrkeshygieniske” som: “Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak”.

    Tittelen eller begrepet “Yrkeshygieniker” brukes om/av en person som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Det er innført en sertifiseringsordning som vil gi rett til bruk av tittelen “Sertifisert yrkeshygieniker” (SYH).

    Mer informasjon om foreningen kan finnes på foreningens hjemmeside https://nyf.no