nanomateriale

    ‘Nanomateriale’ betyr et naturlig, tilfeldig generert eller produsert materiale som består av partikler i ubunden tilstand eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor minst 50% av partiklene i tallstørrelsesfordelingen i en eller flere ytre dimensjoner er i størrelsesområdet 1 -100 nm.

    I unntakstilfeller og når hensynet til miljø, helse, sikkerhet eller konkurransekraft tilsier det, kan terskelen for den kvantitative fordelingen på 50% erstattes av en terskel på mellom 1 og 50%.

    Kilde: Om definitionen af nanomaterialer 2011/696/EU