metningskonsentrasjon

    Høyeste konsentrasjon av et flyktig stoff ved standard trykk og temperatur.