geometrisk standardavvik

    Geomertisk standardavvik (GSD) regners ut som vanlig standardavvik, men med bruk av log- eller ln-tranformerte eksponeringsdata.

    Geometrisk standardavviket for et utvalg av målinger:

    (1)   \begin{equation*}y_i=ln(x_i)\end{equation*}

    (2)   \begin{equation*}s_y = \sqrt {\frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {y_i - \bar y} \right)^2 } }{n-1}}\end{equation*}

    (3)   \begin{equation*}GSD =e^{s_y}\end{equation*}