geometrisk middelverdi

    Geomertisk middelverdi (GM) regners ut som vanlig middelverdi, men med bruk av log- eller ln-tranformerte eksponeringsdata.

    (1)   \begin{equation*}y_i=ln(x_i)\end{equation*}

    (2)   \begin{equation*}\bar y = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n {y_i} }{n}\end{equation*}

    (3)   \begin{equation*}GM =e^{\bar y}\end{equation*}