Assigned protection factor

    Assigned Protection Factor (APF) eller på norsk “Tildelt beskyttelsesfaktor” av åndedrettsvern baserer seg på målinger utenfor og innenfor ånddrettsvernet, utført i virkelige arbeidsmiljøer på arbeidende personer. På bakgrunn av disse resultatene har ulike myndigheter og organisasjoner utarbeidet tabeller over minimum forventet beskyttelsesfaktor ved bruk av åndedrettsvern. APF er vesentlig lavere enn den teoretiske nominelle beskyttelsesfaktoren basert på laboratorietester.