aritmetisk middelverdi

    Aritmetisk middelverdi (AM) eller artimetisk gjennomsnitt er summen av en rekke tall delt på antall tall.

    (1)   \begin{equation*}    AM = \bar x = \frac{\sum\limits_{i = 1}^n{x_i}}{n}\end{equation*}