aggregattilstand

    Et kjemisk stoff eller kjemikalie kan opptre som gass, væske, fast stoff eller plasma. Dette kalles aggregattilstand eller bare tilstand. I hvilken aggregattilstand et kjemisk stoff eller kjemikalie befinner seg er avhengig trykk og temperatur. I Sikkerhetsdatablader oppgis normalt tilstanden ved standard romtemperatur og trykk (25 grader C og 1 atmosfære trykk).

    Aggregattilstanden vil kunne endres som følge av brukstemperaturen. For eksempel vil vann ved romtemperatur (25 grader C) være en væske, mens vann i et fryselager (-18 grader C) vil være et fast stoff. Gass kan løses i væske, og væske kan løses i luft (gass) som tåke eller dråper. Fast stoff som partikler kan også løses gass hhv. respirabelt, torakalt og inhalerbart støv avhengig av størrelsen på partiklene. Væske eller fast stoff som er løst i luft (gass) kalles for aerosol. Fast stoff kan også være løst i en væske og kalles da en oppløsning, suspensjon eller pasta avhengig av blandingsforholdet mellom fast stoff og væske.