aerosol

    betyr noe som er løst i luft, se artikkel om støv