aerogel

    “The Flower”, the Mona Lisa of aerogel pictures, showing a tile of silica aerogel protecting a delicate rose from the raging heat of a Bunsen burner–notice the droplets of water on the rose

    En aerogel er et åpent, mesoporøst, fast «skum» som består av et nettverk av sammenkoblede nanostrukturer med en porøsitet på mer enn 50%.

    Begrepet “mesoporøst” refererer til et materiale som inneholder porer fra 2 til 50 nm i diameter. Ofte faller de fleste porene i en aerogel innenfor dette størrelsesområdet. I praksis har de fleste aerogeler en porøsitet på mellom 90 til 99,8% og inneholder en betydelig mengde mikroporer (porer mindre enn 2 nm i diameter).

    Kilde: What is Aerogel? Hentet 25.09 2021 fra http://www.aerogel.org/?p=3