aerodynamisk diameter

    Aerodynamisk diameter tilsvarer diameteren til en sfærisk partikkel med tetthet lik 1 g/cm3 og med samme fallhastighet som den aktuelle partikkelen. Aerodynamisk diameter er avhengig av partikkelens tetthet, form, overflate og størrelse.