Dysleksivennlig kjemikalieinformasjon

dysleksivennlig arbeidsplass

En dysleksivennlig arbeidsplass tilrettelegger for dem med lese- og skrivevansker, matematikk- og språkvansker. Arbeidsplassen ser på alle ansatte som verdifulle ressurser. Kjemikalieinformasjon og annen informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer må på samme måte gjøres dysleksivennlig.

I følge Dysleksi Norge har rundt 10 % av arbeidstakere i Norge så alvorlige problemer at de har behov for tilrettelegging. Men hvordan gjør man det? På Glencore Nikkelverk har de siden 2018 jobbet målrettet med å gjøre arbeidsplassen sin mer “lese- og skrivevennlig”. De har blant annet jobbet med rutiner og hatt opplæring i digitale løsninger. Men det som ga umiddelbar suksess var åpenhetskulturen som fulgte satsingen i prosjektet.

Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge har startet et samarbeid om et pilotprosjekt for å finne ut mer om nettopp dette. Prosjektet retter seg mot prosessindustrien og leverandørindustrien for olje og gass. I prosjektet skal åtte bedrifter få veiledning og hjelp i sitt arbeid (Norsk industri, 2022). I løpet av prosjektet håper de å finne ut mer om:

  • hva som er gode tilretteleggingstiltak
  • hva som skal til for å lykkes
  • hvor mye tid man må regne med at arbeidet tar
  • hvilke resultater man kan forvente

Noen av disse spørsmålene er det god kunnskap om allerede. Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge har laget en brosjyren hvor de deler kunnskap om dette – og de håper å kunne inspirere til å gjøre flere bedrifter dysleksivennlig!

Dysleksivennlig informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Informasjon om kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer er ofte tekstbasert og skrevet med et krevende ofte akademisk språk. Et eksempel på dette er Sikkerhetsdatabladene som følger med farlige kjemikalier og som skal utfylle merke informasjonen på kjemikaliene. Ofte benytter virksomhetenes risikovurderingene den samme typen språk. Gitt den høye andelen av personer med lese, skrive og språk utfordringer, er dette ikke godt nok. For å ivareta Arbeidsmiljølovens krav til informasjon, opplæring og tilrettelegging må det gjøres en bedre jobb.

Informasjon fra myndigheter som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet (og her på Yrkeshygiene.no) er ofte skrevet på samme vis. Tilrettelegging med mulighet for opplesing av sidenes innhold er ofte ikke tilstrekkelig, da språket som er benyttet i seg selv er et hinder. Det er derfor behov for å utvikle bedre informasjon og opplæringsmateriell tilrettelagt for denne gruppen. Dette gjelder også opplæringen som alle som skal arbeidet med diisocyanater er pålagt å gjennomføre (Arbeidstilsynet).

Et eksempel på informasjon tilrettelagt for personer med lese og språk utfordringer er NAPO filmene om kjemikalier. Disse er laget uten bruk av språk, og med bruk av mye lyd og musikk og det kan derfor være behov for noe annet.

NAPO om farlige kjemikalier

Et annet og etter min mening et bedre eksempel er av Åse Dalseth Austigard fra Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune, som viser en enkel måte å presenter det samme temaet. Også her kan man si at informasjon er tilrettelagt for personer med lese og språk utfordringer.

YH Kjemikalier og stoffkartotek 1 Arbeidsmiljøenheten Trondheim kommune

Dyslektikere er ikke dummere enn andre. Informasjonen må være klar og tydelig, men samtidig ikke undervurderende. Det må aksepteres at opplæringen kan ta noe lenger tid og må gjøres på andre måter.

Relevante lenker

Dyseleksi Norge (2021): Dysleksivennlig arbeidsplass. https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-arbeidsplass/

Norskindustri (2022): Dysleksivennlig arbeidsplass https://www.norskindustri.no/hms-og-ia/dysleksivennlig-arbeidsplass/

NAPO in…..danger (2013): chemicals! https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-danger-chemicals?filmid=napo-012-danger-chemicals

Arbeidstilsynet: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/krav-til-opplaring-for-alle-som-bruker-diisocyanater/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.