Tekniske feil i Vedlegg 1: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

I forbindelse med gjennomgang av Vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» har vi funnet noen teknisk feil da enkelte grenseverdier har blitt skrevet inn feil i forskriftsteksten. Det er også avvik mellom norsk og engelsk versjon av forskriften (se Tabell 1).

Arbeidstilsynet er blitt informert og korreksjon vil bli tatt inn i neste opptatering av norsk og engelsk versjon av forskriften.

Feil i norsk versjon

  • gammel grenseverdi for hydrogenerte tertfenyler skulle vært fjernet når ny ble innført i 2018
  • ppm verdi (0,6 ppm) for hydrogenflourid mangler
  • grenseverdi for piperazine i mg/m3 er oppført i kolonne for ppm
  • ppm og mg/m3 verdiene for o-toluidin er blitt byttet om. 
CAS-nr.Navnppmmg/m³anm.KommentarRef.
 Hydrogenerte terfenyler0,44,4 Dette er den gamle oppføringen – og skulle vært slettet samtidig som den nye og høyre grenseverdien ble oppført.Grunnlagsdokument Hydrogenerte tertfenyler
7664-39-3Hydrogenfluorid?0,5 HEHer mangler verdi i ppm. Verdien skal være 0,6 ppm Grunnlagsdokument Hydrogenfluorid
 Piperazine0,1  Her er mg/m3 verdien oppført i feil kolonne.Grunnlagsdokument Piperazine
95-53-4o-toluidin0,50,1HKGHer er ppm og mg/m3 verdiene byttet om.Grunnlagsdokument o-toluidin

Forskjell mellom norsk og engelsk versjon

I tillegg er det avvik i mellom norsk og engelsk versjon av Vedlegg 1 i “Forskrift om tiltaks- og grenseverdier”. En sammenligning er vist i Tabell 1. Ut fra sammeligningen kan det se ut som den engelske versjonen ikke har med alle endringer i 2007, samt endringene fra 2020.

Tabell 1: Sammenligning av antall oppføringer pr revisjonsår i norsk og engelsk utgave av Vedlegg 1 i “Forskrift om tiltaks- og grenseverdier” pr. 23.01.2021.

År#oppføring
NO versjon
#oppføring
EN versjon
20001313
20073634
201078
20111717
201277
201499
20183131
202013
Revisjonsår ikke angitt799821

Referanser

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Regulations concerning action and limit values for physical and chemical agents in the working environment and classified biological agents (Regulations concerning Action and Limit values)