Tekniske feil i Vedlegg 1: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

I forbindelse med gjennomgang av Vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier» har vi funnet noen teknisk feil. Enkelte grenseverdier har blitt skrevet inn feil i forskriftsteksten. Arbeidstilsynet er blitt informert og korreksjon vil bli tatt inn i neste opptatering av forskriften. Trolig i løpet av mai 2021.

Feilene omfatter

  • gammel grenseverdi for hydrogenerte tertfenyler skulle vært fjernet når ny ble innført i 2018
  • ppm verdi (0,6 ppm) for hydrogenflourid mangler
  • grenseverdi for piperazine i mg/m3 er oppført i kolonne for ppm
  • ppm og mg/m3 verdiene for o-toluidin er blitt byttet om. 

Kilder

CAS-nr.Navnppmmg/m³anm.KommentarRef.
 Hydrogenerte terfenyler0,44,4 Dette er den gamle oppføringen – og skulle vært slettet samtidig som den nye og høyre grenseverdien ble oppført.Grunnlagsdokument Hydrogenerte tertfenyler
7664-39-3Hydrogenfluorid?0,5 HEHer mangler verdi i ppm. Verdien skal være 0,6 ppm Grunnlagsdokument Hydrogenfluorid
 Piperazine0,1  Her er mg/m3 verdien oppført i feil kolonne.Grunnlagsdokument Piperazine
95-53-4o-toluidin0,50,1HKGHer er ppm og mg/m3 verdiene byttet om.Grunnlagsdokument o-toluidin