COVID-19

Endret 07.08.2020


For informasjon om bruk og valg av åndedrettsvern (se infographic til høyre):


 Den brittiske yrkeshygiene foreningen (BOHS) har utarbeidet en rekke veiledninger (BOHS Endorsed Guidance).  Se Dr. Mike Hansen forklare mer om spredning av koronaviuset: "The TRUTH of How Coronavirus Spreads and how to prevent Coronavirus | Airborne Transmission"


For mer informasjon om verneutstyr henvises til:


  • Åndedrettsvern – hvordan beskytte helsearbeidere best mulig? Artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening (lenke)


  • Covid-19 – Kostnadsfrie standarder fra Standard Norge (lenke)

  • Helsepersonell blir smittet på jobb (artikkel) (lenke)


  • CDC - The Centers for Disease Control and Prevention i USA har utgitt en egen veiledning for bruk av verneutstyr og FAQ side for helsepersonell knyttet til COVID-19 (lenke)
  • CDS om filtermaske og kirurgiske munndbind (lenke)
  • WHWB - foredrag om verneutstyr av Lisa M Brosseau, ScD, CIH (lenke)
  • WHWB - foredrag om risikovurdering (control banding) av David Zalk (lenke)Viktig å lese veiledningene nøye og skille mellom beskyttelse mot direkte sprut (øyevern og munnbind) og åndedrettesvern for beskyttelse mot aerosoler (filtermaske). 


Arbeidsmedisinsk avdeling ved UNN har laget en egen side om "Korona i Arbeidslivet".


AIHA (den amerikanske yrkeshygiene organisasjonen) har satt sammen en oversikt over relevante fagartikler fra Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Oversikten er tilgjengelig her. 


For sprørsmål angående bruk av verneutstyr ta kontakt med Norsk Yrkeshygienisk Forening. Fagsekretær i foreningen vil kunne formidle kontakt til aktuelle fagressurser. 

Åndedrettsvern for helsepersonell og andre relatert til COVID-19

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept