COVID-19


Smittevern for helsepersonell og andre relatert til COVID-19

Endret 24.04.2020


For informasjon om bruk av verneutstyr for helsepersonell henvises til:
Viktig å lese veiledningene nøye og skille mellom beskyttelse mot direkte sprut (øyevern og munnbind) og åndedrettesvern for beskyttelse mot aerosoler (filtermaske). 


Arbeidsmedisinsk avdeling ved UNN har laget en egen side om "Korona i Arbeidslivet". Du finner den her.


AIHA (den amerikanske yrkeshygiene organisasjonen) har satt sammen en oversikt over relevante fagartikler fra Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Oversikten er tilgjengelig her. 


For sprørsmål angående bruk av verneutstyr ta kontakt med Norsk Yrkeshygienisk Forening. Fagsekretær i foreningen vil kunne formidle kontakt til aktuelle fagressurser. 

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept