Åndedrettsvern for helsepersonell og andre relatert til COVID-19

Last modified: 15. June 2021
Du er her:
Estimated reading time: 1 min
In this article

For informasjon om bruk og valg av åndedrettsvern (se infographic nedenfor):

Andre kilder

Den brittiske yrkeshygiene foreningen (BOHS) har utarbeidet en rekke veiledninger (BOHS Endorsed Guidance).  Se Dr. Mike Hansen forklare mer om spredning av koronaviuset: “The TRUTH of How Coronavirus Spreads and how to prevent Coronavirus | Airborne Transmission

Åndedrettsvern – hvordan beskytte helsearbeidere best mulig? Artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforening https://tidsskriftet.no/2020/07/debatt/andedrettsvern-hvordan-beskytte-helsearbeidere-best-mulig

Viktig å lese veiledningene nøye og skille mellom beskyttelse mot direkte sprut (øyevern og munnbind) og åndedrettesvern for beskyttelse mot aerosoler (filtermaske). 

Arbeidsmedisinsk avdeling ved UNN har laget en egen side om “Korona i Arbeidslivet.

AIHA (den amerikanske yrkeshygiene organisasjonen) har satt sammen en oversikt over relevante fagartikler fra Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Oversikten er tilgjengelig på https://www.aiha.org/news/coronavirus-research-from-joeh

For sprørsmål angående bruk av verneutstyr ta kontakt med Norsk Yrkeshygienisk Forening. Fagsekretær i foreningen vil kunne formidle kontakt til aktuelle fagressurser. 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 399
Exit mobile version
X