Om yh-statistikk

Statistikk:

Om statistikk for yrkeshygienikere

Oppdatert: 20.09.2020

Estimering av gjennomsnitt og 95-persentil i datasett med verdier under rapporteringsgrensen og i avkortede datasett.

Eksamensoppgave skrevet av Åse Dalseth Austigard og Hans Thore Smedbold, som beskriver noen av utfordringene knytte til vurdering av datasett med verdier under deteksjonsgrensen og avkortede data.


Skal det være HEG eller SEG ?

Artikkel som forklarer begrepene homogent eksponert gruppe (HEG) og sammenlignbar eksponert gruppe (SEG). 

Er yrkeshygieniske data log-normalfordelt  ?

Artikkel som diskuterer bruken av log-normalfordeling. Artikkelen er en start på dypere studie av emnet.


Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Vi bruker sporingskoder på nettsiden vår for bedre å forså hvordan informasjonen på sidene når ut. Vi kan via Google Analytics spore hvordan du fant frem til vår nettside og hvilke sider du besøker.

Accept