YL-merkingen

Last modified: 26. June 2024
Du er her:
Estimated reading time: 1 min
In this article

I 2005 mistet norske arbeidstakere et godt hjelpemiddel da kravet om YL-merking av løsemiddelholdige produkter ble borte. EU-tilpasning var viktigere enn arbeidervern. YL-merkingen var beskrevet i “Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger, som inneholder organiske løsemidler (YL-merking)” (1).

YL står for yrkeshygienisk luftbehov, det vil si den luftmengden som skal til for å fortynne dampen fra løsemidlene ned til forsvarlig nivå. YL-tallet ble beregnet etter flyktigheten og grenseverdiene til løsemidlene i produktet (grenseverid). YL-merkingen delte løsemiddelholdige produkter i sju grupper, fra 00 til 5, etter hva bruken krevde av ventilasjon (luftbehov). Den ga en god pekepinn om ventilasjonsbehovet, når løsemidlene ikke forekom som sprøytetåke. Når det sprøykes må alle løsemidler håndteres som de er i høyeste gruppe.

YL-merkingen var til hjelp for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Begge visste at hvis to produkter kunne brukes til samme jobb, gjaldt det å velge produktet med det laveste YL-tallet. De færreste har kjemikunnskaper nok til å finne ut dette like lettvint på egen hånd. Før kunne brukerne spørre om YL-gruppe når de kjøpte et løsemiddelholdig produkt. Løsemidlene finnes typisk i lim, maling, lynol, tynnere og andre rensemidler, og brukes til rensing, avfetting, maling, lakkering, reingjøring, trykk, fortynning, liming, impregnering og destillasjon. Tusenvis av verneombud lærte om YL-tall og om betydningen av å velge lave YL-tall og YL-gruppe hvis man vil unngå løsemiddeldamp. Dette gjelder fortsatt.

Hvis brukerne krever å få vite YL-gruppe, er det en enkel sak for leverandørene å sørge for YL-merking selv om det dessverre ikke lenger er et krav at YL-merkingen skal stå på fareetiketten.

Her er en enkel kalkulator som gjør det mulig å beregne YL-tall og gruppe for en del vanlige løsemidler:

(sett inn knapp)

Referanser

  1. Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger, som inneholder organiske løsemidler (YL-merking) : forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 29. januar 1998 https://www.nb.no/items/69655b62059d53d9251a3c642c33a3f5
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 11
X