Standarder for åndedrettsvern

Last modified: 13. February 2023
Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

I henhold til norsk lovgivning må alle typer åndedrettsvern testes og sertifiseres. I Norge er europeiske standarder er gjort gjeldende for dette. Disse standardene (NS-ENer) beskriver ytelseskrav og testmetoder, er utviklet for nesten alle typer åndedrettsvern og er spesifikke gitt type enhet. Det er mer enn 70 slike ulike standarder som gjelder for ytelseskrav og utforming av åndedrettsvern og tilhørende utstyr.

Flere av standardene som tidligere har vært benyttet har enten blitt oppdatert, innarbeidet i andre eller trukket tilbake de senere årene og flere endringer og revisjoner er ventet de neste årene.

I dette pdf-dokumentet er noen av disse standardene som definerer ulike typer og klasser av åndedrettsvern omtalt.

Oversikt over utvalgte standarder for ulike typer og klasser åndedrettsvern

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 81
X