Nærfelt (NF) – fjærnfelt (FF) modell

Last modified: 16. March 2022
Du er her:
Estimated reading time: < 1 min

SIDEN ER UNDER UTVIKLING

En nærfelt (NF) – fjærnfelt (FF) modell er en mye brukt modell for å modellere eksponering knyttet til en arbeidsprosess. Nærfeltet innholder kilden og pustesonen til arbeidstaker. Fjærnfeltet representerer spredning videre til randsone personell. NF-FF modellen er et eksempel på en enkel to kompartment modellen hvor det forutsettes lik spredning av eksponeringen innen hhv nærfelt og fjærnfelt. Modellen som er benyttet nedenfor er beskrevet Keil et al 2009.

Inngangverdiene til modellen kan velges ved hjelp av skyveskalaene.

Referanser

Keil, C. B., Simmons, C. E. & Anthony, T. R. (2009). Mathematical models for estimating occupational exposure to chemicals (2. utg.). Fairfax, VA: AIHA Press.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 107
X