Lydnivå i øvingslokaler for musikere

Last modified: 13. February 2022
Du er her:
Estimated reading time: 2 min

Bedre kunnskap om hvordan støynivå ved øving kan estimeres og dermed planlegges kan forhåpentligvis bidra til valg av mer egnede øvingslokalokaler.

Romfersterkingsfaktoren (G) er en måte ta hensyn til rommets akustiske egenskaper og er en funksjon av rommets volum og etterklangstid (T) for mellom frekvensene (T_mid).

Romforsterkingsfaktoren (G) kan estimeres basert på Figur A.2 i NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving (4). Et øvingslokale på 300m3 og en etterklangs tid på 0,4 sekunder i mellomfrekvensene gir en romforsterkingsfaktor på 14 dB. Kravet til etterklang i barnehager at den skal være mindre enn 0,4 sekunder, mens det for klasserom på skoler skal være under 0,5 sekunder. I Tabell 1, er det gjengitt noen typiske romforsterkingsfaktorer (G) for ulike romvolum og etterklangstider basert på Figur A.2 i NS-ISO 23591 (4). De oppgitte etterklangstidene er ca. verdier basert på visuell avlesning av figuren.

Tabell 1: Romforsterkingsfaktorer (G) for ulike romvolum og etterklangstider (T) basert på Figur A.2 i NS-ISO 23591 (4)).

Romvolum (m3)T=0,2T=0,4T=1,0
302025>25
501822>25
100152024
30051420
500<51018
1000<5614
3000<5<58

Beregning

Nedenfor er et verktøy for å estimere lydnivået i et øvingslokale basert på romforsterkingsfaktor (G) og sammensetning av besetningen basert på NS-ISO 2351 (4). Verktøyet beregner også ekvivalent eksponering (tidsveid eksponering), som kan sammenlignes med Arbeidstilsynets grenseverdi på 85 dBA. Varigheten som legges inn (i timer) er den aktive øvingstiden. Samlet støyeksponering bør være under denne for alle. For barn og personer med tinitus eller nedsatt hørsel bør grensen være 75 dBA. Er disse nivåene ikke mulig å overholde bør det vurderes å benytte øreplugger eller annen form for beskyttelse som reduserer eksponeringen. En øving på 20 minutter er 0,33 timer.

Lydegenskapene til ulike instrumenter varierer. Dette gjør at for samme intensitet piano (p), pianisimo (pp), forte (f), fortisimo (ff) vil de ulike instrumentene gi ulike lydtrykknivåer. Tabell 2 viser hvilke lydstyrker P (mW) som er typisk for noen vanlige instrumenter ved intensitet “forte” (f). Det er disse verdiene som er benyttet for de ulike instrumentene i beregningen.

Tabell 2: Lydtrykknivåer og lydstyrke ved spilling ved intensitet “forte” (f).

InstrumentLydstyrke nivå (SPL)
dB re 1 pW
Lydstyrke P
mW
Kilde
Fløyte911,32
Piccolo fløyte953,21
Saksofon986,33
Klarinett / obo / fagrott932,02
Trombone10425,11
Trompet / kornet / horn10112,62
Tuba10425,13
Fiolin890,82
Bratsj870,52
Cello901,02
Kontrabass m/ bue921,62
Stortromme10215,81
Skarptromme10112,61
Symbal986,31

Mer informasjon

  • www.musikklokaler.no – Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds nettsted for musikklakaler, med informasjon om musikkrådets arbeid med lokaler, fagartikler og annet nyttig stoff om akustikk, kjøp og vedlikehold av teknisk utstyr, bygging og ombygging av lokaler etc.
  • “Norsk musikkråds normer og anbefalinger”for lokaler til musikkformål – utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklakaler. Siste versjon kan lastes ned fra https://www.musikklokaler.no/nasjonal-standard-for-musikklokaler/nmrs-normer
  • “Kommuneveileder musikklokaler – registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen” utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklakaler 2017. Siste versjon kan lastes ned fra www.musikklokaler.no.

Referanser

  1. Burghauser, J. & Spelda, A. (1971). Akustische Grundlagen des Orchestrierens : Handbuch fyr Komponisten, Dirigenten und Tonmeister. Akusticke zaklady orchestrace.
  2. Meyer, J. (2009). Acoustics and the performance of music. Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instruments Makers (Fifth. utg., U. Hansen, Overs.) Springer.
  3. Olson, H. F. (1967). Music, physics and engineering.
  4. Standard Norge. (2021). Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving. NS-ISO 23591. Oslo: Standard Norge.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 230
X