standardavvik

    Standardavviket er kvadratroten av variansen.

    Standardavviket (s) for et utvalg av målinger:

    (1)   \begin{equation*}    standardavvik = s = \sigma = \sqrt {\frac{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {x_i - \bar x} \right)^2 } }{n-1}}\end{equation*}