E_indeks

    Summasjonsformel benyttet på «all» samtidig kjemisk eksponering uavhengig av effekt.