Arbeiderne fra Øst-Europa. NRK dokumentar

Sosialdumping og utnytting av arbeidskraft. Hvem står egentlig bak de titusenvis av polske, rumenske og latviske arbeiderne som strømmer til Norge for å jobbe? Mange av firmaene driver lyssky virksomhet.

Dokumentaren “Arbeiderne fra Øst-Europa” som ble vist i reprise siste uke på NRK2 (2015), avslører en av de største bakmennene i Irland og til mystiske firmaer og fiktive kontorer i Polen. Selskapene opererer i en gråsone også på det norske arbeidsmarkedet. Det går ut over arbeiderne som blir stående igjen med dårlig helse og lite penger.

Skandale firmaet Atlanco Rimec som omtales i denne dokumentar fra 2014 har vært involvert i flere offentlige norske vei og tunnelprosjekter i hht. til opplysninger som lå på deres egen hjemmeside tidligere i år. Selskapet er nå meldt konkurs i følge Bygg.no. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at strukturene ikke fortsatt finnes under andre navn.

Dokumentaren “Arbeiderne fra Øst-Europa” avslører forhold som offentlige og private beslutningstagere må ta på alvor.

Dokumentaren “Arbeiderne fra Øst-Europa” avslører forhold som offentlige og private beslutningstagere må ta på alvor og kreve kontroll med alle ledd i deres prosjekter.

Dette vil også slik jeg ser det ha betydning for vårt HMS arbeid. Oppfølging av at HMS instrukser og skilting er tilgjengelig på alle språk som er representert på arbeidsplassen vil ikke være nok. Oppfølging vil også måtte inkludere lønns- og kontraktsforhold, kompetanse, boforhold etc. Dette vil ikke kunne overlates til kontrakt og innkjøp og vil måtte bli en sentral del av oppdragsgivers HMS-oppfølging og dermed en del av vårt systematiske HMS arbeid.

Kilde

NRK Dokumentar https://tv.nrk.no/program/KOID35009014

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.