GESTIS ILV – Oversikt over internasjonale grenseverdier

Gefahrstoffinformationssystem (GESTIS) utviklet av Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) har samlet grenseverdier fra mange ulike land, og de fleste europeiske grenseverdiene i GESTIS ILV. DGUV har også utviklet egene apper for Android, iPhone, iPad. GESTIS ILV oppdateres en gang hvert år*.

GESTIS ILV databasen inneholder en samling yrkeshygieniske grenseverdier for farlige stoffer fra 32 lister fra 27 land (forskjellige europeiske land, Australia, Canada (Ontario og Québec), Israel, Japan, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Folkerepublikken Kina, Tyrkia og USA). Grenseverdiene for 2248 stoffer er med i listen.

De kjemiske navnene på stoffene er de som brukes i de opprinnelige kildene hvor de er hentet. Derfor, ved henting av stoffer, anbefales bruk av CAS-nummer. For synonymer av de kjemiske navnene, se GESTIS database over kjemiske stoffer.

For enkelte stoffer er det ofte en 2-10 gang forskjell i grenseverdiene mellom de ulike kildene. Denne forskjellen kan skyldes flere forhold som; valg av kritisk faktor, vektlegging av tekniske og økonomiske hensyn, dato for revisjon, støvfraksjon etc. Grenseverdiene som er definert av de forskjellige ekspertorganene og myndighetene, vektlegger forskjellige kriterie i deres utledning, som beskyttelsesnivå og deres juridiske relevans. Korttidsverdier og støvfraksjoner kan være basert på forskjellige definisjoner. Omfattende forklaringer finnes i de opprinnelige listene over grenseverdier, Database GESTIS Limit Values: Bibliography, som skal refereres til som primærkilder. Vær oppmerksom på merknadene for grenseverdier som er gitt i parentes, med fete eller kursive bokstaver.

*) Verdiene i GESTIS oppdateres normalt kun en gang i året normali i april/mai. Det er derfor viktig også å sjekke for mulige endringer i de nasjonale registrene.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.