Kurs – Merking og håndtering av farlige kjemikalier

Dette kurset forklarer kort noen grunnleggende krav til merking og håndtering av farlige kjemikalier og er laget som en test / demo på bruk av kursutviklingsverktøyet “Articulate” og bruk av syntetisk tale. Det er utarbeidet av yrkeshygieniker Gunn Anne Larsen, høsten 2021.

Kurset kan fritt brukes av alle. Klikk på bilde under for å starte kurset.

Ta kontakt med Gunn Anne Larsen på gunn.anne@yrkeshygiene.no eller tlf. +47 41 32 44 32 – hvis du ønsker hjelp til å utvikle andre kurs relatert til kjemisk, fysisk og biologisk arbeidsmiljø.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.