Utgivelser

Utgivelser, kurs og seminarer

Her deles e-utgivelser og materiale fra kurs og seminarer.

Utgivelser:

  • Niri´s plasthånbok (planlagt utgitt Q2-2020) (ISBN 978-82-93767-00-8)


Gjennomførte kurs:Mulige temaer for senere kurs / seminarer:

  • Analyse av eksponeringsdata ved bruk av Bayesiansk statistikk
  • Optimalisering av prøvetakingsstrategier
  • Håndtering av målinger under deteksjonsgrensen
  • Estimering av eksponering ved hjelp av matematisk modellering
  • Vurdering av direktevisende målinger
  • Vurdering av langtidseksponering inkl. håndtering av dager med reel null eksponering
  • Detaljert vurdering av tiltak

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept