EN-689

Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygienisk grenseverdier (NS-EN 689:2018)

Kurset har blitt arrangert i regi av Lokallagene av Norsk Yrkeshygieniske Forening i hht. Rogaland (25. mars 2019 og Trondelag 20. juni 2019). Kurset i Trøndelag ble arrangert som vist nedenfor. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept