YH-historie

Historie:

Glimt fra yrkeshygienens historie i Norge

Oppdatert: 24.11.2019


Noen har vært her før oss og banet vei for mye av det vi i dag tar som en selvfølge.


Moderne yrkeshygiene slik vi kjenner det i dag startet med at Direktoratet for arbeidstilsynet i 1947 startet et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet (det som i dag er STAMI). På 70-tallet startet opprustingen av Arbeidstilsynets distriktskontorer og rekruttering og utdanning av yrkeshygienikere. Vi fikk også opprettelse av Norges første akademiske yrkeshygienestilling på NTH.


Noen glimt fra denne historien.


- Karl Wülfert 

- Egil M. Ophus

- Første norske bok om Yrkeshygiene ?

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept