TEMAER

TEMAER

Close up of a bookshelf in library
Close up of a lot of law reports in library
Volumes of books on bookshelf in library at the university

YRKESHYGIENISK ORDLISTE


En liste over ofte benyttede ord og uttrykk innen yrkeshygienisk statistikk.

YH-HJELP


YH-HJELP er et regneark laget for å gi hjelp til å vurdere yrkeshygieniske målinger som skal sammenligens mot en nasjonal eller bedriftsintern grenseverdi. Rengarket bygger på en tidlig versjon av IH-STAT.

Regnearket er tilpasset NS-EN 689.

Utvalgte emner innen statisikk og risiko

Ulike fagtemaer som vil bli omtalt er isiko og risikoanalyse, prøvetakingsstrategi og analyse av yrkeshygieniskemålinger. 

Om yrkeshygienens historie i Norge


Yrkeshygienens historie i Norge er mye lenger enn historien til Norsk Yrkeshygienisk Forening (stiftet i 1985). Yrkeshygienens historie vil bli belyst gjennom utvalgte artikler funn i ulike arkiver.

Kontaktinformasjon: Yrkeshygiene as. Sivblomveien 3, 4017 Stavanger. Tlf. +47 92055948. Ansvarlig redaktør: Hans Thore Smedbold

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept